จำหน่าย แอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน ราคาถูก ผ่อน 0 % และจะดูแลตลอดอายุการใช้งาน

 

แอร์ MITSUBISHI
แอร์ MITSUBISHIHEAVY
แอร์ DAIKIN
แอร์ PANASONIC
แอร์ SHARP
แอร์ LG
แอร์ SAMSUNG
แอร์ AMENA
แอร์ SAIJO DENKI
แอร์ CARRIER
แอร์ TRANE THAILAND
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ YORK
แอร์ STAR AIRE
แอร์ MITSUTA
แอร์ TOSHIBA
แอร์ California
แอร์ HAIER

แอร์ตู้ตั้ง CENTRAL AIR
แอร์ตู้ตั้ง TRANE
แอร์ตู้ตั้ง CARRIER
แอร์ตู้ตั้ง YORK
แอร์ตู้ตั้ง MITSUTA
แอร์ DAIKIN
แอร์ MITSUBISHI MR.SLIM
แอร์ MITSUTA
แอร์ TRANE
แอร์ CARRIER
แอร์ YORK
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ AMENA
แอร์ STAR AIRE
แอร์ SAIJO DENKI
เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตู้ตั้ง

ลำดับ

รุ่น

บีทียู

คอมเพรสเซอร์

ไฟฟ้า

ราคา

 1

CFP-N33-38/CCS-N33RTT

33400

ROTARY

220

37,500

 2

CFP-N33-38/CCS-N35RTT

35300

ROTARY

220

37,000

 3

CFP-N33-38/CCS-N33SCL

33400

SCROLL

220

38,500

 4

CFP-N33-38/CCS-N35SCL

35300

SCROLL

220

38,500

 5

CFP-N33-38/CCS-N33TC

33400

TECUMSEH

220

42,500

 6

CFP-N33-38/CCS-N35TC

35300

TECUMSEH

220

43,000

 7

CFP-N25-28/CCS-N25RTT

25800

ROTARY

220

30,500

 8

CFP-N25-28/CCS-N28RTT

28300

ROTARY

220

31,000

 9

CFP-N25-28/CCS-N25TC

25800

TECUMSEH

220

32,000

 10

CFP-N25-28/CCS-N25SCL

25800

SCROLL

220

32,000

 11

CFP-N25-28/CCS-N28SCL

28300

SCROLL

220

33,000

 12

CFP-N25-28/CCS-N28TC

28300

TECUMSEH

220

33,000

 13

CFP-N25-28/CCS-N25SCL

25800

SCROLL

380

33,500

 14

CFP-N25-28/CCS-N28SCL

28300

SCROLL

380

34,000

 15

CFP-N33-38/CCS-N33SCL

33400

SCROLL

380

39,000

 16

CFP-N30003-38/CCS-N35SCL

35300

SCROLL

380

39,500

 17

CFP-N33-38/CCS-N38SCL

38700

SCROLL

220

41,500

 18

CFP-N33-38/CCS-N33TC

33400

TECUMSEH

380

41,800

 19

CFP-N33-38/CCS-N38SCL

38700

SCROLL

380

42,000

 20

CFP-N33-38/CCS-N35TC

35300

TECUMSEH

380

42,000

 21

CFP-N44/CCS-N44SCL

44100

SCROLL

220

45,000

 22

CFP-N33-38/CCS-N38TC

38700

TECUMSEH

380

45,000

 23

CFP-N33-38/CCS-N38TC

38700

TECUMSEH

220

45,500

 24

CFP-N44/CCS-N44SCL

44100

SCROLL

380

46,000

 25

CFP-N44/CCS-N44TC

44100

TECUMSEH

380

52,500

 26

CFP-N56-63/CCS-N56SCL

56200

SCROLL

380

54,000

 27

CFP-N56-63/CCS-N56SCL

56200

SCROLL

220

55,500

 28

CFP-N56-63/CCS-N60SCL

60833

SCROLL

380

55,500

 29

CFP-N56-63/CCS-N63SCL

63430

SCROLL

380

56,500

 30

CFP-N56-63/CCS-N60TC

56200

TECUMSEH

380

58,000

 31

CFP-N56-63/CCS-N60TC

60833

TECUMSEH

380

60,000