แอร์ตู้ตั้ง CENTRAL AIR
แอร์ตู้ตั้ง TRANE
แอร์ตู้ตั้ง CARRIER
แอร์ตู้ตั้ง YORK
แอร์ตู้ตั้ง MITSUTA
แอร์ DAIKIN
แอร์ MITSUBISHI MR.SLIM
แอร์ MITSUTA
แอร์ TRANE
แอร์ CARRIER
แอร์ YORK
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ AMENA
แอร์ STAR AIRE
แอร์ SAIJO DENKI

แอร์ MITSUBISHI
แอร์ MITSUBISHIHEAVY
แอร์ DAIKIN
แอร์ PANASONIC
แอร์ SHARP
แอร์ LG
แอร์ SAMSUNG
แอร์ AMENA
แอร์ SAIJO DENKI
แอร์ CARRIER
แอร์ TRANE THAILAND
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ YORK
แอร์ STAR AIRE
แอร์ MITSUTA
แอร์ TOSHIBA
แอร์ California
แอร์ HAIER

จำหน่าย แอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน ราคาถูก ผ่อน 0 % เน้นบริการหลังการขาย
 
แบบติดผนัง รุ่น MICROTECH " WXT " SERIES
PORTABLE AIR แอร์เคลื่อนที่
รุ่น
ขนาด ( BTU )
ราคา
APC 012-AMA
12,000
18,000
แบบติดผนัง รุ่น " WJ " SERIES รุ่นประหยัด เบอร์ 5
รุ่น
ขนาด ( BTU )
ราคา
WX 10 MNVGE
9,000
15,900
WX 13 MNVGE
13,877
17,000
WX 19 MNVGE
18,814
24,700
WX 26 MNVZE
24,184
29,600
WX 33 MNZGE
30,456
41,800
WX 36 MNVGE
37,328
48,500
WX 36 MNVGE
37,063 (380 V )
49,900
แบบติดผนัง รุ่น MICROTECH " WY " SERIES เบอร์ 5
แบบติดผนัง รุ่น MICROTECH " WX " SERIES เบอร์ 5
รุ่น
ขนาด ( BTU )
ราคา
WXT 18 MNVGM
18,000
19,000
WXT 24 MNVGM
23,000
20,700
WXT 26 MNVGM
25,000
23,500
WXT 30 MNVGM
30,000
29,700
WXT 33 MNVGM
33,000
34,700
WXT 36 MNVGM
36,000
36,900
WXT 36 MNVGM
36,000 (380 V )
39,500
WXT 40 MNVGM
40,000 (380 V)
46,500
WXT 48 MNVGM
48,000 (380 V)
48,900
รุ่น
ขนาด( BTU )
ราคา
WJ 09 MNVRE
9,000
10,900
WJ 13 MNVRE
12,000
12,900
WJ 18 MNVRE
18,000
18,900
WJ 24 MNVRE
24,000
25,900
รุ่น ขนาด ( BTU ) ราคา
WY 09 MNVGE
9,000
11,100
WY 14 MNVGE
13,877
13,400
WY 16 MNVGE
15,243
17,600
WY 19 MNVGE
18,814
18,800
WY 26 MNVGE
24,184
24,500
*** ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า