แอร์ตู้ตั้ง CENTRAL AIR
แอร์ตู้ตั้ง TRANE
แอร์ตู้ตั้ง CARRIER
แอร์ตู้ตั้ง YORK
แอร์ตู้ตั้ง MITSUTA
แอร์ DAIKIN
แอร์ MITSUBISHI MR.SLIM
แอร์ MITSUTA
แอร์ TRANE
แอร์ CARRIER
แอร์ YORK
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ AMENA
แอร์ STAR AIRE
แอร์ SAIJO DENKI

แอร์ MITSUBISHI
แอร์ MITSUBISHIHEAVY
แอร์ DAIKIN
แอร์ PANASONIC
แอร์ SHARP
แอร์ LG
แอร์ SAMSUNG
แอร์ AMENA
แอร์ SAIJO DENKI
แอร์ CARRIER
แอร์ TRANE THAILAND
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ YORK
แอร์ STAR AIRE
แอร์ MITSUTA
แอร์ TOSHIBA
แอร์ California
แอร์ HAIER

จำหน่าย แอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน ราคาถูก ผ่อน 0 % และจะดูแลตลอดอายุการใช้งาน
 
เครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5
ลำดับ
รุ่น
บีทียู
ไฟฟ้า
มาตรฐาน
คอมเพรสเซอร์
รีโมท
ราคา
1
WT135/RR125-1
11956
220v.
5
โรตารี่
ไร้สาย
16,000
2
WT185/RR205
17825
220v.
5
โรตารี่
ไร้สาย
22,500
รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 (กรณีต้องการ ระบบฟอกอากาศ(Electrostaic Purifier) เพิ่ม 1,000 บาท
 
เครื่องปรับอากาศ มิตซูต้า แบบติดผนัง มอก.  
ลำดับ
รุ่น
บีทียู
ไฟฟ้า
มาตรฐาน
คอมเพรสเซอร์
รีโมท
ราคา
1
WT13/RR12
13000
220
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
13,500
2
WT13/RR16
16000
220
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
17,000
3
WT13/RR20
20000
220
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
18,500
4
WT13/RR25
25000
220
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
20,500
5
WT13/RR30
30000
220
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
25,500
6
WT13/RR35
36000
220
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
27,500
7
WT35/RR35-3
36000
380
มอก.
โรตารี่
ไร้สาย
29,000
ลำดับ
รุ่น
บีทียู
ไฟฟ้า
มาตรฐาน
คอมเพรสเซอร์
รีโมท
ราคา
1
WT35/RS38
38000
220
มอก.
SCROLL
ไร้สาย
31,500
2
WT35/RS38/44
38000
220
มอก.
SCROLL
ไร้สาย
33,500
3
WT35/RS38-3
38000
380
มอก.
SCROLL
ไร้สาย
33,000
4
WT35/RS38-3/44
38000
380
มอก.
SCROLL
ไร้สาย
3,5000
รายละเอียดเพิ่มเติม : แบบติดผนัง มอก. รีโมทไร้สาย
( กรณีต้องการ ระบบฟอกอากาศ( Electrostaic Purifier ) เพิ่ม 1,000 บาท