จำหน่าย แอร์ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน ราคาถูก ผ่อน 0 % และจะดูแลตลอดอายุการใช้งาน

 

แอร์ MITSUBISHI
แอร์ MITSUBISHIHEAVY
แอร์ DAIKIN
แอร์ PANASONIC
แอร์ SHARP
แอร์ LG
แอร์ SAMSUNG
แอร์ AMENA
แอร์ SAIJO DENKI
แอร์ CARRIER
แอร์ TRANE THAILAND
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ YORK
แอร์ STAR AIRE
แอร์ MITSUTA
แอร์ TOSHIBA
แอร์ California
แอร์ HAIER

แอร์ DAIKIN
แอร์ MITSUBISHI MR.SLIM
แอร์ MITSUTA
แอร์ TRANE
แอร์ CARRIER
แอร์ YORK
แอร์ CENTRAL AIR
แอร์ AMENA
แอร์ STAR AIRE
แอร์ SAIJO DENKI
แอร์ตู้ตั้ง CENTRAL AIR
แอร์ตู้ตั้ง TRANE
แอร์ตู้ตั้ง CARRIER
แอร์ตู้ตั้ง YORK
แอร์ตู้ตั้ง MITSUTA
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน  เบอร์5 (ไฟ 220V)
ลำดับ
รุ่น
บีทียู
คอม
รีโมทมีสาย
ANALOG (RA)
รีโมทมีสาย
DIGITAL (RM)
รีโมทไร้สาย
DIGITAL (RM)
1
AR095/FCR5-300
7,857.84
ROTARY
18,850
19,850
21000
2
AR135R/FCR-401
12,647.94
ROTARY
19,500
20,500
21700
3
AR125RD/FCR5-401
13,128.69
ROTARY
19,750
29,750
30950
4
AR125/FCR5-400
13,587.26
ROTARY
20,350
21,350
22550
5
AR165RD/FCR5-500
17,073.65
ROTARY
25,000
26,000
27200
6
AR165R/FCR5-500
17,494.35
ROTARY
26,000
27,000
28200
7
AR185RD/FCR5-600
19,259.72
ROTARY
28,700
28,700
29900
8
AR185R/FCR5-600
19,190.80
ROTARY
29,600
30,600
31800
9
AR205R/FCR5-700
20,640.55
ROTARY
30,900
31,900
33000
10
AR205R/FCR5-701
29,407.17
ROTARY
31,200
32,200
33900
11

AR255R/FCR5-800

26,176.86
ROTARY
34,400
25,400
35600
12
AR255RD/FCR5-800
26,872.91
ROTARY
34,900
35,900
37100
13
AR185/FCR5-600
18,837.99
SCROLL
31,600
32,600
33900
14
AR205/FCR-700
20,734.72
SCROLL
33,800
34,800
35000
15
AR255/FCR5-800
26,131.14
SCROLL
36,330
37,330
39000
16
AR305D/FCR5-1100
30,513.52
SCROLL
43,000
44,000
45200
17
AR315/FCR5-1250RD
33,041.81
SCROLL
44,500
45,500
46700
18

AR325D/FCR5-1300

36,560.26
SCROLL
46,500
47,500
48700
19
AR355/FCR5-1350
38,829.92
SCROLL
50,800
51,800
53000
20
AR385/FCR5-1350
40,944.00
SCROLL
53,600
54,600
55900
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน  เบอร์5 (ไฟ 380V)

ลำดับ

รุ่น

คอมฯ

ขนาด

รีโมทมีสาย
ANALOG

รีโมทมีสาย
DIGITAL

รีโมทไร้สาย
DIGITAL

1

AR305R-3(380v.)/FCR5-1100

ROTARY

31249.14

39800

40500

40800

2

AR315-3(380v.)/FCR5-1250RD

SCROLL

32956.51

44400

45100

45400

3

AR325-3(380v.)/FCR5-1300

SCROLL

36689.24

45650

46350

46650

4

AR335-R3(380v.)/FCR5-1300

ROTARY

35102.66

44350

45050

45350

5

AR355-3(380v.)/FCR5-1350

SCROLL

38631.01

49450

50150

50450

6

AR355-R3(380v.)/FCR5-1350

ROTARY

38715.96

45800

46500

46800

7

AR385-3D(380v.)/FCR5-1350

SCROLL

40718.81

51800

52500

52800

8

AR395-3(380v.)/FCR5-1400

SCROLL

40944.00

55850

56550

56850

รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน  เบอร์์5
1.ได้รับมาตรฐานเบอร์ 5 และ มอก. 2134/2545
2.อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่งประกอบด้วยแมกเนตริก ไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
3.แฟนคอล์ยทุกขนาดมีแผ่นฟอกอากาศ
4.ขนาด 7,857.84-13,587.26 บีทียู หัวฉีดน้ำยาและแคปทิ้วอยู่ที่ Condensing มีน้ำยา R22
5.ขนาด 17,073.65 บีทียู ขึ้นไปหัวฉีดน้ำยาแบบแคปทิ้วอยู่ที่ Fancoil มีน้ำยา R22
6.ตัวเครื่องสามารถใส่อุปกรณ์เสริมปรับทิศทางลม (มอเตอร์สวิง)เป็น Option เพิ่มเติมได้

เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE คอม โรตารี่ มอก. 2134-2545
คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม/แฟนคอล์รุ่นหน้ามน

ลำดับ

รุ่น

ขนาด

คอมฯ

ไฟฟ้า

รีโมทมีสาย
ANALOG (RA)

รีโมทมีสาย
DIGITAL (RM)

รีโมทไร้สาย
DIGITAL (RM)

1

AR10/FCR400

10000

ROTARY

220

16250

16950

17250

2

AR12/FCR400

12500

ROTARY

220

16350

17050

17350

3

AR16/FCR600

16500

ROTARY

220

20950

21650

21950

4

AR18/FCR600

18700

ROTARY

220

21950

22650

22950

5

AR20/FCR600

20200

ROTARY

220

22900

23600

23900

6

AR25/FCR800

25900

ROTARY

220

26950

27650

27950

7

AR25/FCR800

25900

ROTARY

380

29150

29850

30150

8

AR29/FCR1000

29000

ROTARY

220

29150

29850

30150

9

AR29/FCR1000

29000

ROTARY

380

32450

33150

33450

10

AR32/FCR1100

32000

ROTARY

220

31900

32600

32900

11

AR32/FCR1100

32000

ROTARY

380

33900

34600

34900

12

AR36/FCR1200

36000

ROTARY

220

34950

35650

35950

13

AR36/FCR1200

36000

ROTARY

380

37000

37700

38000

รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน มอก. 2134-2545
1.ได้รับมาตรฐาน มอก. 2134/2545
2.อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่ง มีน้ำยา R-22 บรรจุในเครื่อง
3.คอมโรตารี่ ขนาด 10000-36000 220v.บีทียู มีแมกเนตริก ไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
4.คอมโรตารี่ ขนาด 25900-36000 380v.บีทียู มีแมกเนตริก รีเรย์คุมเฟสไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
5.แฟนคอล์ยทุกขนาดมีแผ่นฟอกอากาศ,หัวฉีดน้ำยาแบบออริฟิคอยู่ที่ Fancoil
เครื่องปรับอากาศ STAR AIRE คอม สกอลล์ มอก. 2134-2545
คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม/แฟนคอล์รุ่นหน้ามน

ลำดับ

รุ่น

ขนาด

คอมฯ

ไฟฟ้า

รีโมทมีสาย
ANALOG (RA)

รีโมทมีสาย
DIGITAL (RM)

รีโมทไร้สาย
DIGITAL (RM)

1

AR18/FCR600

18700

SCROLL

220

25050

25750

26050

2

AR20/FCR600

20200

SCROLL

220

26100

26800

27100

3

AR25/FCR800

25900

SCROLL

220

30500

31200

31500

4

AR29/FCR1000

29000

SCROLL

220

32100

32800

33100

5

AR32/FCR1100

32000

SCROLL

220

35100

35800

36100

6

AR32/FCR1100

32000

SCROLL

380

38200

38900

39200

7

AR36/FCR1200

36000

SCROLL

220

38000

38700

39000

8

AR36/FCR1200

36000

SCROLL

380

40500

41200

41500

9

AR38/FCR1300

38000

SCROLL

220

39350

40050

40350

10

AR38/FCR1300

38000

SCROLL

380

42350

43050

43350

11

AR40/FCR1350

40900

SCROLL

220

40700

41400

41700

12

AR40/FCR1350

40900

SCROLL

380

44650

45350

45650

รายละเอียดเพิ่มเติม : เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน มอก. 2134-2545
1.ได้รับมาตรฐาน มอก. 2134/2545
2.อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่ง มีน้ำยา R-22 บรรจุในเครื่อง
3.คอมสกอลล์ ขนาด 18700-40900 220v.บีทียู มีแมกเนตริก ไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
4.คอมสกอลล์ ขนาด 32000-40900 380v.บีทียู มีแมกเนตริก รีเรย์คุมเฟสไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
5.แฟนคอล์ยทุกขนาดมีแผ่นฟอกอากาศ,หัวฉีดน้ำยาแบบออริฟิคอยู่ที่ Fancoil